Natural Horsemanship kent, net als andere takken van de paardensport, verschillende trainingstechnieken. Toch heeft elke trainingstechniek en discipline eenzelfde uitgangspunt. Bij Natural Horsemanship, dan afgekort ook wel NH wordt genoemd, staat de natuurlijke band tussen ruiter en paard centraal. Dat betekent dat de training vooral gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en respect. De technieken die daarbij gebruikt worden moeten telkens in overeenstemming zijn met het natuurlijke gedrag van het paard. Dit in tegenstelling tot de technieken welke gebruikt worden tijdens een klassieke training. Als deze methode wordt gehanteerd bij bijvoorbeeld het zadelmak maken van het paard, speelt tijd en efficiëntie veel meer een rol. Binnen korte tijd “moet” het paard wennen aan een zadel op zijn rug en een bit in zijn mond. Uiteraard gebeurt dit wel met beleid, maar er wordt hierbij minder gekeken naar hoe het paard hierop reageert of wat zijn natuurlijke gedragingen zijn.

Natural horsemanship

De band tussen ruiter en paard bij Natural Horsemanship

Als tijdens het zadelmak maken wordt gekozen voor de klassieke trainingstechniek, dan krijgt het paard de nieuwe situatie min of meer opgedrongen. Daarna volgt de acceptatie. Bij Natural Horsemanship ligt de nadruk veel meer op het communiceren met het paard. Dat betekent dat er wordt gekeken hoe het paard reageert op bepaalde handelingen, en of het zich daar prettig bij voelt. De onderlinge vertrouwensband tussen ruiter en paard wordt daardoor versterkt. Dit wederzijdse vertrouwen en begrip kan positief werken in de vele disciplines. Dit kan zijn tijdens de omgang met het paard, trainen aan de hand van grondwerk of tijdens het rijden. Natural Horsemanship is daarmee niet zozeer een tak van de paardensport, maar meer een manier van omgaan met je paard. Alles is uiteindelijke gebaseerd op het communiceren met je paard op basis van vertrouwen.

 

Bekende Natural Horsemanship masters

Natural Horsemanship is een stroming die eigenlijk is over komen waaien uit Amerika. Er zijn een aantal bekende trainers welke elk hun eigen stroming hanteren. Een voorbeeld daarvan is Monty Roberts. Hij gelooft erin dat we kunnen communiceren met paarden door goed te kijken naar hun lichaamstaal. Nog een andere bekende trainer in Natural Horsemanship is Pat Parelli. Deze stroming van NH richt zich op het oplossen van problemen bij zowel het paard als de mens. Een bijzonder voorbeeld is de methode van Linda Tellington Jones. Deze techniek bestaat uit 3 verschillende fases en richt zich op het wegnemen van spanningen bij het paard door middel van specifieke aanrakingen door de ruiter.

Natural Horsemanship: natuurlijke omgang met je paard

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *