Productiviteit op de werkvloer

Productiviteit op de werkvloer is onlosmakelijk verbonden met financieel fit zijn. Hoewel dit logisch klinkt, is dit niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Zowel de productiviteit op het werk als een gezonde financiële situatie zijn voor zowel de werkgever als de werknemer van groot belang. De werkgever merkt de signalen die de werknemer onbewust afgeeft vaak pas in een later stadium op. Daarentegen vindt de werknemer het moeilijk om over zijn of haar financiële problemen te praten, of laat dit liever helemaal achterwege. Dit heeft een negatieve invloed op de productiviteit. Temeer omdat schulden of andere financiële moeilijkheden de werknemer behoorlijk kunnen belemmeren. Niet alleen in de productiviteit, maar ook op het gebied van mentale gesteldheid en lichamelijk welzijn. Geldzorgen kunnen namelijk voor spanningen en stress gerelateerde klachten zorgen. Dit belemmerd niet alleen de geestelijke gezondheid, maar op den duur ook de lichamelijke fitheid.

 

Goede productiviteit op de werkvloer, financieel fit voor elke werknemer

Een werknemer die financieel niet fit is of geldproblemen heeft, zal zich liever isoleren waardoor het verzuim op het werk toeneemt. Uiteraard is dit voor beide partijen geen wenselijke situatie. Hoewel de werknemer merkt dat de productiviteit op de werkvloer afneemt, is het vaak niet eenvoudig om te bepalen of een werknemer financieel fit is. Een werkgever wordt hier in veel gevallen per toeval mee geconfronteerd. Bijvoorbeeld als er een melding komt van loonbeslag of als de werknemer vraagt om een voorschot op het salaris. Ook langdurig of het vaak achtereen ziek melden kan een signaal zijn van financiële zorgen bij de werknemer. Dit verzuim is vervelend voor de werkgever, maar kan op den duur ook verstrekkende gevolgen hebben voor de werknemer. Carrière coaching kan een oplossing zijn.

 

Productiviteit op de werkvloer, financieel fit met carrière coaching

Deze coaching op het gebied van werk en carrière, gaat steeds vaker hand in hand met een ondersteuning op financieel gebied. Dit kan bijvoorbeeld door de werknemer een budgetplan aan te bieden. Daarbij wordt de financiële situatie en de ontstane problemen van de werknemer in kaart gebracht. Dit kan een overzicht zijn van de schulden en de uitgaven, maar er wordt ook gekeken naar het uitgavenpatroon. Een budgetplan wordt op maat gemaakt. Het geeft meer inzicht en rust waardoor een werknemer zich weer volledig kan concentreren op zijn of haar werkzaamheden. Productiviteit op de werkvloer en financieel fit zijn, kunnen dus in feite niet los van elkaar worden gezien. Hierin ligt niet alleen een taak verborgen voor de werknemer, maar ook voor de werkgever.

Een hoge productiviteit op de werkvloer zorgt voor betere resultaten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *